Onze diensten

ARCHITECTUUR

De klassieke architectuuropdracht waarbij het architectenbureau ondermeer instaat voor het ontwerp, het indienen van het vergunningsdossier, het opmaken van de aanbesteding- en uitvoeringsdossiers en de opvolging van de uitvoering tot en met de oplevering.

Wanneer nodig, werken we samen met andere bureaus om onze eigen expertise te verbreden of gewoonweg om kortbij een werf te zijn.

Voorts adviseren we onze bouwheren in de samenstelling van het multidisciplinair team, waarbij een ir. stabiliteit, een ir. technieken, een EPB adviseur en een veiligheidscoƶrdinator wordt aangesteld. Indien nodig wordt dit team verder aangevuld met een juridsich adviseur of andere specialisten.

INTERIEUR

Edward Sorgeloose Architecture heeft een sterke affiniteit met interieurvormgeving. Ons kantoor werkt dus ook op specifieke opdrachten in interieurontwerp. We denken hierbij aan inrichtingen waar de integratie van technische installaties, maatwerk, verlichting en los meubilair een coherent samenspel dienen te vormen.

Ook voor interieuropdrachten adviseren wij als architect om een multidisciplinair team samen te stellen.

HAALBAARHEIDSSTUDIES

Edward Sorgeloose Architecture ziet het belang in van projectopportuniteiten. In samenspraak met onze cliƫnt werken we een ontwerp uit dat zo veel mogelijk stedenbouwkundige zekerheid bevat. Het laat toe om een eerste beeldkwaliteit van een project vast te leggen, gekoppeld aan een bouwprogramma en eerste bouwkostraming. Bovendien schakelen we snel: het spoedig aanleveren van ons studiewerk speelt in uw voordeel bij het uitbrengen van een bod op een grond of gebouw.