Vorige zomer leverden wij te Antwerpen deze elegante meergezinswoning op. Het is tendentieus dat in een binnenstedelijke context gezocht wordt om steeds compacter te wonen.
De randvoorwaarden van dit project waren het bouwen van volledig uitgeruste appartementen op een bescheiden perceelbreedte en de integratie van het nieuwbouwproject in een straatbeeld met Erfgoedwaarde. Met groot genoegen gingen we de uitdaging aan en concipieerden we vier doorzonentiteiten gevat in een hedendaagse architectuur.

Stedelijke context

De onmiddellijke omgeving wordt gekenmerkt door bel epoque appartementsgebouwen en meesterwoningen. Het perceel grenst eveneens aan de site van het Militair Domein, nu ’t Groen kwartier genaamd. Op het perceel zelf bevond zich een troosteloos pand met twee wooneenheden dat over de jaren grondig was verbouwd. Daarom was het aangewezen een nieuwbouwproject te realiseren dat zou voldoen aan alle hedendaags comfort.

Wijze van aanpak

De architectuur van de nieuwbouw vertaalt enkele aanwezige historische elementen in de straat en kwam in nauw overleg met de stedenbouwkundige stadsdiensten en Erfgoed Antwerpen tot stand. In deze straat treffen we verschillende stijlen aan die echter allen worden gekenmerkt door het gebruik van loggia’s, balkons en uitkragende goten. De materialisatie van de naburige gebouwen gebeurt door geel genuanceerde bakstenen en lichtkleurige natuursteen. Deze thema’s werden overgenomen in de nieuwbouw die een hedendaagse inpassing in het straatbeeld vormt.

Het pand bevat vier volwaardige entiteiten met elk een buitenruimte. Zo zijn er twee tweeslaapkamerappartementen, een duplex en één eenslaapkamerappartement, ontsloten door een lift en noodtrap. In de kelderverdieping is de fietsenberging ondergebracht die toegankelijk is via een buitentrap uitgerust met een handige fietsgoot.

De wijze van aanpak wordt gekenmerkt door de aandacht voor de compactheid van het gebouw gecombineerd met een doordachte planorganisatie, de aandacht voor daglichttoetreding en de aandacht voor een duurzame materialisatie.

Compact wonen

De open ruimte in ons land is schaars en meer dan ooit zijn projecten in de stad relevant. De specifieke eisen, randvoorwaarden en beperkingen maken van woningbouwprojecten in een dergelijke stedelijke context uitdagende architectuuropdrachten. Meer nog, ze vormen een voorbeeld van hoe een architectuuropdracht binnen de hedendaagse context benaderd moet worden, een voorbeeld van streven naar goede architectuur.

De portfolio van Edward Sorgeloose Architecture bevat daarom ook stedenbouwkundige inbreidingsprojecten die verdichting van stadskernen nastreven. Een ander voorbeeldproject vindt u hier.


Team

  • Architect: Edward Sorgeloose Architecture
  • Ir. Stabiliteit: Studiebureau Jan Van Aelst
  • EPB en veiligheidscoördinatie: Peritas
  • Aannemer ruwbouwwerken: Frans Willems
  • Aannemer elektra: Dbsp
  • Aannemer technieken: Erro

 

Bekijk de nieuwsbrief