Appartementencomplex ‘Viaduct-Dam’ Antwerpen

Het project bevindt zich in aan het Park Spoor Noord te Antwerpen: een bruisende buurt in volle ontwikkeling. Aan ons kantoor werd gevraagd om een project te ontwerpen dat naast esthetisch, tevens efficiënt en duurzaam is. Het programma van het gebouw omvat wonen (26 entiteiten) en ondergronds parkeren.

Het gebouw bevat een mixiteit van types van appartementen: éénslaapkamerappartementen tweeslaapkamerappartementen en drieslaapkamerappartementen. De ondergrondse bouwlaag bevat tevens de technische ruimtes en (technische) bergingen. Op het maaiveldniveau vinden we dan naast 4 woonentiteiten, de fietsenstalling terug en bergingen. De open ruimte is privatieve tuin van de gelijkvloerse woonentiteiten. Het merendeel van de woonentiteiten zijn doorzonappartementen. Het dak van de fietsenstalling is voorzien in een groendak. Het dak van het gebouw zal worden uitgerust met zonnepanelen. De vier bovenste entiteiten zijn BEN (Bijna Energie Neutraal).

Voor wat betreft het concept van de gevelopbouw hebben het gevelvlak opgedeeld in drie delen: een verhoogde plint, de daaropvolgende 3 bouwlagen en een daklaag. De plint accentueren we door deze hoger te voorzien, in vergelijking met de andere bouwlagen. De 3 bouwlagen zijn repetitief van karakter en vormen een rationeel grid, verwijzend naar de negentiende eeuwse panden in de straat en ook naar de industriële typologie van deze zone. Het dakverdiep wordt dan eerder gekenmerkt door een meer opengewerkt karakter. Er wordt gestreefd naar schaal en geleding in het project, zodat de korrelgrootte van de straatwand op een gelijkwaardige wijze wordt ingevuld als die van de bestaande context.