Artesis Hogeschool Antwerpen

Dit project is een wedstrijdontwerp dat we in samenwerking met het architectenbureau Driesen, Meersman, Thomaes, stabiliteitsbureau Util en ir. technieken Eddy De Vleeschouwer hebben opgemaakt voor de Plantijn Hogeschool te Antwerpen.

De projectzone is sterk omkaderd door de krijtlijnen die terug te vinden zijn in het Bijzonder Plan van Aanleg Stedelijk Park Spoor Noord, Antwerpen 2004. Er worden vijf bouwhoogtes voorzien aan de Ellermanstraat, waarvan het gelijkvloerse niveau terugspringt, alsook de hoogste bouwlaag. Aan de Parkzijde worden twee bouwlagen voorzien die rond een binnenhof liggen.

In het BPA worden de contouren (bouwhoogtes en bouwdieptes) van de gebouwen aangereikt en de visie uiteengezet omtrent ondermeer de relaties van het gebouwencomplex met het Park Spoor Noord, met de Ellermanstraat, met het Eilandje en met de torens. De ‘groene’ relatie met het Park aan de ene zijde is in contrast gebracht met een meer stedelijke gevel aan de Ellermanstraat. Deze visie en de beschikbare outlines werden als leidraad gebruikt in ons ontwerp.

Daarnaast speelt de aanwezigheid van de gebouwde parking onder de projectzone en de toekomstig te bouwen parking onder de projectzone een belangrijke rol in de structurele opbouw van het project. De ontsluiting van de parkeergarages, de noodtrappen en het structurele grid van deze parkeergarages beïnvloedden de verdere structurele opbouw van het gebouwencomplex. Ook de link met de Artesis Hogeschool via de kopse zijde van toren 01 is belangvol en wordt geïntegreerd in ons ontwerp.

De nieuw gerealiseerde architectuur van de onmiddellijke omgeving is rijk aan diverse materialen contrasteert enigszins met bestaande en minder recente gebouwen van bijvoorbeeld de Ellermanstraat en de eerder (industriële) pakhuisarchitectuur in de ruimere omgeving. Het sobere karakter van het tegenovergelegen bakstenen gebouw van de Katoennatie vormt een inspiratie vormen voor onze architecturale vertaling van het bouwprogramma.

De architecturale uitgangspunten van dit project worden tevens beïnvloed door het technische ambitieniveau (E-peil 40), het bescheiden bouwbudget (1000 €/m²) en het vrij dense vooropgestelde bouwprogramma.

In een antwoord hierop zijn we uitgegaan van enkele krachtlijnen voor ons ontwerp:

 1. Een logische structurele opbouw van het gebouwencomplex
 2. Het helder implementeren van het vooropgestelde bouwprogramma
 3. Een sobere en realiseerbare architectuur
 4. Een duidelijke duurzaamheidsstrategie

Locatie

 • Antwerpen, België

Programma

 • Hogeschool

Oppervlakte

 • 12000 m²

Fase

 • Wedstrijd

Tijdsduur

 • 2011

Bouwheer

 • Artesis Hogeschool

Samenwerkingsverband

 • Driesen-Meersman-Thomaes