Bibliotheek Halle

De bestaande bibliotheen en het huidig gebouw  is een geheel van gestapelde functies. Elke functie zit opgesloten in een kamer. Dit zorgt voor uitbreidingsproblemen. Wanneer er uitgebreid moet worden zal dit op een ander niveau gebeuren en onstaat er een breuk.
De bestaande bibliotheek is ook heel gesloten naar buiten toe. Daarom zorgen we in het nieuwe programma voor de integratie van meer buitenruimte.

Aangezien het huidige gebouw een groot plaatstekort heeft, worden een aantal functies uitgebreid. Er worden tevens enkele functies toegevoegd om de bibliotheek als ontmoetingsplaats te versterken.

Het programma wordt herschikt zodat er een logische opeenvolging van de functies ontstaat. De circulatie wordt meer gezien als een belevingsruimte die de verschillende ruimtes met elkaar verbindt. Door de circulatie op deze manier te benaderen, moeten alle functies niet steeds naast elkaar geschakeld worden en wordt er een sterke ruimtelijkheid gecreëerd.

Locatie

  • Halle België

Programma

  • Bibliotheek

Oppervlakte

  • 3500 m²

Fase

  • Wedstrijd, 3e plaats

Tijdsduur

  • 2010