Bibliotheek Kaprijke

De planopbouw is geënt op een tweeledigheid, waarbij het nieuwbouwvolume eerder een ruime en open planindeling kent in tegenstelling tot de planindeling in het bestaande bouwvolume dat wat meer is ingedeeld in kleinere ruimtes, herinnerend aan de huidige planindeling van het pand.

Ook werd er aandacht besteed aan het centraliseren van de circulatie, bergingen en van de sanitaire voorzieningen om het tracé van leidingen doorheen het gebouw tot een minimum te beperken.

Bij de nieuwbouw gaan we uit van een splitsing van de multifunctionele ruimte en de bibliotheek. Zo kunnen beide functies perfect naast elkaar functioneren. De bibliotheek wordt op het gelijkvloers geplaatst en bovenop de bib wordt een publieke terras voorzien. Het publiek terras staat in verbinding met de multifunctionele ruimte (op de verdieping in het bestaande pand). Het publiek terras wordt langs de kerkzijde verbonden met het plein zodat er een vloeiende circulatie is van het plein, via het publieke terras naar de multifunctionele ruimte.

De planinvulling is tot stand gekomen door het opnemen van enkele belangvolle parameters:

De werking van de bibliotheek: een open en toegankelijk karakter wordt gewaarborgd door een ruime glaspartij en de ligging van deze functie op het maaiveldniveau.

De bibliotheek kan in symbiose ontstaan met een tweede publieke functie die toegankelijk is via het bestaande pand.
Beide functies zijn apart toegankelijk hetgeen een eigen beheer toelaat.

Tegelijkertijd kan je via de ene functie de andere bereiken en wordt er gezocht naar visuele linken.

Een derde belangvolle functie is de buitenfunctie: publiek toegankelijk bereikbare terrassen die in dialoog staan met het plein voor de kerk en met de multifunctionele ruimte.

Locatie

  • Kaprijke, België

Programma

  • Bibliotheek

Oppervlakte

  • 380 m²

Fase

  • Wedstrijd, 1st plaats

Tijdsduur

  • 2011

Bouwheer

  • Gemeente Kaprijke