Zorgcentrum ‘de Maasmeander’

In 2011 werd een samenwerking tot stand gebracht tussen ‘Edward Sorgeloose Architecture’ en ‘Archibeta’ voor het ontwerp en de opvolging van de uitvoering van het nieuwbouwproject ‘De Maasmeander’. Het betreft het realiseren van een zorgcentrum met zorgkamers en serviceflats, met een ondergrondse parking en fietsenstalling. De totaaloppervlakte van het project bedraagt circa 12.000m². Het gebouw voorziet in 130 units en 35 serviceflats.

De projectsite bevindt zich in de kern van Maasmechelen, waar een nieuw stadsdeel tot stand komt. Naast verscheidene andere functies zoals wonen en werken (bijvoorbeeld het Administratief Centrum van de stad en het Sociaal Huis) werd dit zorgcentrum ontwikkeld. Het schaalniveau van de omliggende gebouwen werd hernomen in het nieuwbouwproject en het bouwvolume werd geïntegreerd in een nieuw aangelegde parkomgeving.

Er werd gestreefd naar een sobere en duurzame uitstraling die aansluit op de bestaande context. Het typische streekgebonden gebruik van een warm kleurenschema met zandkleurige steen, was een inspiratie voor het architectenbureau.

Een zorgcentrum bevat een aantal repetitieve ruimtes en dient ook rationeel te worden opgebouwd om een efficiënt beheer te bewerkstelligen. Dit rationele karakter dient in evenwicht gebracht te worden met het menselijke aspect, waarbij de bewoners van het zorgcentrum zich behaaglijk dienen te voelen. Deze evenwichtsoefening vormde een belangrijke uitdaging voor het concipiëren van het project en vindt zijn neerslag in de wijze waarop het gebouw is vormgegeven.

Locatie

  • Maasmechelen, België

Programma

  • Zorgcentrum

Oppervlakte

  • 12500 m²

Fase

  • Voltooid

Tijdsduur

  • 2011 - 2013

Bouwheer

  • Strabag Belgium

Samenwerkingsverband

  • Archibeta