Kernteam

Edward Sorgeloose

Architect (Hogeschool voor Wetenschap en Kunst, Sint-Lucas Gent, 2000). Edward focust op het architectuurontwerp. Hij waakt over een coherente samenhang tussen het programma van eisen, de structurele opvatting van het project, de technieken en de stedenbouwkundige regelgeving. Edward spitst zich toe op de opmaak van het voorontwerp om het vergunningsdossier te kunnen indienen en gaat in dialoog met de bouwheer, de stedenbouwkundige ambtenaren, de Welstandscommissie, de Dienst Erfgoed, de brandweer en andere betrokken partijen.

Julien Naamani

Architect (École Nationale Supérieure d’Architecture de Lyon (FR), 2009). Julien staat in voor het bouwtechnische aspect van de middelgrote en grote projecten. Hij ziet toe op de aanmaak van de aanbestedingen en uitvoeringsdossiers en volgt de werven van kortbij op. Daarnaast coördineert hij de studies van het multidisciplinair team (technieken, stabiliteit, EPB,…).

Maya Bogaert

Architect (KUL Sint-Lucas Brussels (BE), 2013). Maya staat in voor de dagdagelijkse ondersteuning van Edward en Julien. Daarnaast staat zij in voor het beheer van haar eigen kleinschaligere dossiers (woningen en interieurs).

Maurane Van Moll

Architect. Maurane staat in voor de dagdagelijkse ondersteuning van Edward en Julien. Daarnaast staat zij in voor het beheer van haar eigen kleinschaligere dossiers (woningen en interieurs).

David Hermans

Industrieel ingenieur (Hogeschool van Industriële Wetenschappen, Leuven, 1996). David beheert het financiële aspect van onze projecten. Hij ziet daarnaast toe op een vlotte dagdagelijkse werking van het kantoor zodat we ons samen met onze cliënten kunnen focussen op het einddoel: mooie architectuur maken.

Edward Sorgeloose

img-4679

Julien Naamani

img-4677

Maya Bogaert

img-4675

Maurane Van Moll

img-4683